گالری انواع خطوط گرانولساز

در این صفحه به معرفی مختصر خطوط تولید گرانول میپردازیم 

تصاویر استفاده شده ، دستگاه های ساخت تبریز اتومات میباشد 

 : انواع خطوط تولید گرانول این گونه تقسیم بندی  میشود 

تک مرحله ای ، دو مرحله ای ، رشته ای ، عدسی

به پلیمر بدست آمده در پتروشیمی که به صورت دانه بوده و برای مصارف و کاربردهای گوناگون باید ذوب و شکل دهی شوند، گرانول می گویند. در واقع وقتی پلیمر تولید می شود، در دستگاهی به نام اکسترودر ذوب شده و در سر اکسترودر یک کاتر یا هر چیزی شبیه به آن، پلیمرهای خروجی را مرتباً قطع می کند و گرانول تولید می شود

 : تصاویر خطوط تولید گرانول 

گرانولساز

 : گرانول رشته ای

تولید گرانول رشته ای که ساخت ماشین آلات آن ساده تر بوده و معمولاً در ایران مورد استفاده قرار می گیرد، روشی است که در آن پلاستیک پس از ذوب شدن در دستگاه اکسترودر و عبور از صافی های فلزی به شکل پلاستیک مذاب در آمده و طی مراحلی خشک میشود

این روش ساده بوده اما گرانول های تولید شده با این روش، شباهتی به گرانول های مواد اولیه نو ندارد