خدمات پس از فروش

فروش پایان ماجرا نیست ؛ آغاز تعهد است

بند اول : گارانتی و خدمات پس از فروش 12 ماه از تاریخ بارنامه میباشد

بند دوم : در طول مدت گارانتی ، در صورت مشکل کیفیت ، مجموعه ما قطعات یدکی را بدون هزینه و رایگان ارائه میکند

بند سوم : خدمات پس از فروش ( پس از اتمام گارانتی ) : این مجموعه قطعات یدکی را با قیمت مناسب در اختیار مشتری و خریدار عزیز قرار میدهد و راهنمایی فنی بلند مدت ارائه میدهد 

بند چهارم : همچنین هرنوع مشاوره و راهنمایی در مورد دستگاه ها بصورت کامل و رایگان انجام خواهد شد